Data Centerele noastre – pregatite pentru afacerea ta

Realizarea infrastructurii de broadband în zonele albe NGA din judeţul Dolj

S.C INVITE SYSTEMS SRL., cu sediul social în Voluntari, Bd. Pipera nr. 1-VI, Clădirea 1, etaj 8, Jud. Ilfov, Romania, deruleaza proiectul cu titlul Realizarea infrastructurii de broadband în zonele albe NGA din judeţul Dolj", Cod MySMIS 126953, co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritara 2 „Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă”, Acţiunea 2.1.1 „Îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă și a accesului la internet”, Obiectiv specific 2.1. „Extinderea și dezvoltarea infrastructurii de comunicații în bandă largă de mare viteză, in baza Contractului de finanțare nr. 6/211/25.02.2019, semnat cu Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale – în calitate de de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, începând cu data de 25.02.2019. 

Valoare totală a proiectului este de 18.210.265,03 lei, din care asistență financiară nerambursabilă este de 13.463.565,75 lei (din care 11.444.030,89 lei din FEDR și 2.019.534,86 lei din bugetul național).

Proiectul va fi implementat în localitățile VALEA STANCIULUI, HOREZU POENARI, GÎNGIOVA, COMOȘTENI, SFÎRCEA, VALEA FÎNTÎNILOR, GUBAUCEA, CERNĂTEȘTI, ȚIU, SECU, SCHITU, SOPOT, BĂRBOI, SECULEȘTI, BAȘCOV, OHABA, BODĂIEȘTII DE SUS, BELOȚ, SMADOVICIOARA DE SECU, ÎNFRĂȚIREA, STOICEȘTI, ȘUMANDRA, FRĂȚILA din județul Dolj, pe o perioadă de 36 de luni.

Obiectivul proiectului constă în dezvoltarea infrastructurii de internet in banda larga, in zonele albe NGA din jdețul Dolj, cu o larga răspândire a nodurilor de comunicaţii şi partea de transmisie a datelor (backbone şi blackhaul), cât mai aproape de utilizatorul final și cu niveluri adecvate de simetrie și de interactivitate, pentru a garanta transmitere mai bună de informații în ambele sensuri. Prin introducerea conexiunii de tip Next Generation Access se va facilita accesul la internet pentru echipamente moderne TIC, rezultand consolidarea infrastructurii TIC, si se asigura accesul public la infrastructura nationala informationala si in zonele albe NGA. Rezultate asteptate prin proiect sunt extinderea și dezvoltarea infrastructurii NGA in cele 23 de localitati enumerate si acoperirea unui numar de 6.262 noi gospodarii din judetul Dolj.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro