Data Centerele noastre – pregatite pentru afacerea ta

Realizarea infrastructurii de broadband în zonele albe NGA din judeţul Buzau

S.C. INVITE SYSTEMS S.R.L., cu sediul social în Voluntari, Bd. Pipera nr. 1-VI, Clădirea 1, etaj 8, Jud. Ilfov, Romania, deruleaza proiectul cu titlul „Realizarea infrastructurii de broadband în zonele albe NGA  din județul Buzău”, Cod MySMIS 126343, co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritara 2 „Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă”, Acțiunea 2.1.1. „Îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă și a accesului la internet”, Obiectiv specific 2.1. „Extinderea și dezvoltarea infrastructurii de comunicații în bandă largă de mare viteză”, in baza Contractului de finantare nr. 23/211/13.06.2019, semnat cu Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale – în calitate de de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, pe perioada 13.06.2019 – 12.06.2022.

Valoare totală a proiectului este de 32.599.040,79  lei, din care asistență financiară nerambursabilă este de 21.604.930,54 lei (din care 18.364.190,96 lei din FEDR și 3.240.739.58 lei din bugetul național).

Proiectul va fi implementat în localitățile Bîscenii de Jos, Bălăceanu, Vîlcelele, Ghergheasa, Bîsca Chiojdului, Sălcioara, Buda, Furtunești, C.A. Rosetti, Bîscenii de Sus, Heliade Rădulescu, Lanurile, Mușcelușa, Bărăști, Ivănețu, Policiori, Cașoca, Cotu Ciorii, Alexandru Odobescu, Balta Albă, Scorțoasa, Cilibia, Mucești-Dănulești, Băile, Toropălești, Vizireni, Lera, Brătilești, Movila Oii, Goidești, Nemertea, Gura Bîscei, Cătiașu, Gara Cilibia, Plopeasa, Poșta, Olari, Balta Tocila, Pinu, Gura Văii, Poenițele, Mînzu, Bîlhacu, Beciu, Plescioara, Ruginoasa din judetul Buzău, pe o perioadă de 36 de luni.

Obiectivul principal al proiectului este dezvoltarea infrastructurii de internet în bandă largă, în zonele albe NGA din județul Buzău, cu o largă raspândire a nodurilor de comunicații și partea de transmisie a datelor (backbone si blackhaul), cât mai aproape de utilizatorul final și cu niveluri adecvate de simetrie si de interactivitate, pentru a garanta transmitere mai bună de informații în ambele sensuri. Prin introducerea conexiunii de tip Next Generation Access se va facilita accesul la internet pentru echipamente moderne TIC, rezultând consolidarea infrastructurii TIC, și se asigură accesul public la infrastructura națională informațională și în zonele albe NGA. Rezultate asteptate prin proiect sunt extinderea și dezvoltarea infrastructurii NGA in cele 46 de localitati enumerate si acoperirea unui numar de 10,682 noi gospodarii din judetul Buzău.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro